Publicaties

 • ESSERS, G., Van Der Mei, A., VAN OVERMEIREN, F., Vrij verkeer van personen in 60 arresten – De zegeningen van het Europees burgerschap, bijdrage 18.
 • VAN BELLE D., “Schumacker – Een episch verhaal over een kleine Oostkantonner die de handschoen opnam tegen de Duitse Staat”, Deventer, Kluwer, 2012
 • VAN BELLE, D., Nederlandse AOW-vergoedingen voortaan in België onbelast, Fiskoloog, 23.01.2008, nr. 1100, 3-4
 • VAN BELLE D., EBVBA overleeft (tijdelijk?) de Nederlandse fictiebepaling loonbelasting, Fiscoloog Internationaal, Kalmthout, Biblo, 31.08.2007, nr. 285, 3
 • VAN BELLE, D., ‘De limitatieve draagwijdte van artikel 327 par. 1 WIB 1992’, T.F.R, 2006, 154-157, noot onder Rb. Hasselt, 26 mei 2004
 • BOLLINGH I., DAUGINET, V., De eenmalige bevrijdende aangifte, Kalmthout, Biblo, 2004
 • VAN BELLE, D., ‘Nieuwe middelen maken geen wijziging van de vordering uit’, Fiscoloog, Kalmthout, Biblo, 14.04.2004, nr. 932, 1-2
 • VAN BELLE, D., ‘De hervorming van de fiscale procedure inzake douane en accijnzen’, A.F.T., nr. 2000/10; Fiscaal Praktijkboek, Diegem, CED.SAMSOM, 2000-2001
 • VAN BELLE, D., Noot onder Hof van Justitie, 7 september 1999, inzake De Baan Beheer B.V./Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, zaak C61/98, Fiscale Wetgeving en Rechtsbronnen – Fiscaal Bulletin, 29.06.2000, nr. 12, 9; Fiscaal Compendium Flashberichten, 29.06.2000, nr. 12, 11; Fiscale Doc. Vandewinckele XIV – B.T.W., 27.06.2000, nr. 308, 7
 • VAN BELLE, D., ‘Nieuwe procedure douane en accijnzen in Kamer goedgekeurd’, Fiscoloog, 31 mei 2000, nr. 756, 5
 • VAN BELLE, D., ‘Fiscale wetgeving in kort bestek’, V&F, Gent, Mys & Breesch, 1999, 281
 • BARREZEELE, K., Verdien meer met uw loon, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2000, 198
  Medeauteur Optimalisatie loon en personeelskost, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, jaarlijks van 1999 t/m 2011
 • DAUGINET, V., e.a., De nieuwe fiscale procedure, Kalmthout, Biblo, 1999
 • VAN BELLE, D., ‘De hervorming van de fiscale procedure in kort bestek’, V&F, Gent, Mys & Breesch, 1999, 53
 • VAN BELLE, D., e.a. ‘Algemene beginselen van behoorlijk bestuur: toepassing in de fiscale rechtspraak’ in Fiscale Dossiers Vandewinckele, Diegem, Ced.Samsom, 1998, nr. 98.19

DE TIJD – Katern “Pigment” – rubriek “Rechtuit”:

 • Ruling-dienst klaar voor soepelere werking – 21/01/2005
 • Belastingen betalen op straffe van bestuurdersaansprakelijkheid – 08/04/2005
 • Kenmerken van reclamekosten versus ‘kosten van onthaal’ – 20/05/2005
 • Hongkong, toegangspoort tot het Oosten voor ondernemingen – 30/05/2006
 • B.T.W. op privé-gebruik van onroerend goed herzien – 14/01/2004
 • EBA of Russische roulette op zijn Belgisch – 16/01/2004
 • Nieuwe factureringsvoorschriften – 06/02/2004
 • Nieuwe regelgeving voor elektronische facturatie – 18/02/2004
 • Toch overgangsregeling voor verjaringstermijnen B.T.W. – 31/03/2004
 • De Raad van bestuur in een nieuw kleedje – 23/04/2004
 • Overdracht van handelsfonds is niet zonder gevaren – 28/05/2004
 • Belasting op aanmerkelijk belang strijdig met Europese vrijheden – 28/06/2004
 • Belastingschulden en invordering van belastingen op echtgenoten – 12/10/2004
 • Voor BTW zijn publiciteitskosten geen “kosten van onthaal” – 30/11/2004
 • Direct governance: een nieuwe verplichting – 03/01/2003
 • Besturen: voortaan een hachelijke onderneming – 10/01/2003
 • “Wie bewaakt de bewakers?” – 24/01/2003
 • Rentenieren als ondernemer in Frankrijk – 07/02/2003
 • Rentenieren als ondernemer in Spanje – 14/02/2003
 • Vragen staat vrij op de algemene vergadering – 14/03/2003
 • Zetelverplaatsing van België naar het buitenland – 28/03/2003
 • Vennootschappen als inwijkelingen – 04/04/2003
 • België weer aantrekkelijk voor Nederbelgen – 18/04/2003
 • Bredere witwaswetgeving verbiedt cashverrichtingen – 02/05/2003
 • Fiscale vlucht binnen Europa wordt moeilijk – 16/05/2003
 • Deus ex machina voor oude belastingschulden – 30/05/2003
 • Geef eens een bouwgrond cadeau – 31/05/2003
 • Fiscale afschrijvingen voor niet-KMO’s beperkt – 06/06/2003
 • Een ‘vaste inrichting’, sneller dan je denkt – 13/06/2003
 • Belasting van de vaste inrichting – 27/06/2003
 • ‘Kosten van onthaal vs. publiciteitskosten’ – 27/06/2003
 • Vraag het aan de fiscus – 29/08/2003
 • Is rulingaanvraag werk voor specialisten? – 05/09/2003
 • Collectieve beslissing op massaal bezwaarschrift leidt tot rechtsonzekerheid – 19/09/2003
 • Kortere verjaringstermijnen maken bedrijfsleven dynamischer – 03/10/2003
 • De Europese Grondwet fiscaal bekeken – 17/10/2003
 • Het EU-Verdrag, een vangnet? – 19/11/2003
 • Verlaagd schenkingsrecht – 05/12/2003
 • Belastbaar ogenblik van ‘oude’ aandelenopties – 15/12/2003
 • Tekst en uitleg bij vererving van familiebedrijven – 04/01/2002
 • De managementvennootschap: burgerrechtelijk (1) – 01/02/2002
 • De managementvennootschap fiscaal en sociaal (2) – 08/02/2002
 • Gewijzigd lokalisatiecriterium verschalkt ondernemer – 22/02/2002
 • De ‘ruling’ als fiscaal planningsinstrument – 08/03/2002
 • Fiscale rechtszekerheid met ‘de voorafgaande beslissing’ – 22/03/2002
 • Belgische stichting eindelijk ‘ingevoerd’? – 19/04/2002
 • Witwaswetgeving in een stroomversnelling (1) – 26/04/2002
 • Witwaswetgeving maakt adviesverlening risicovol (2) – 03/05/2002
 • Waarom uw aandelen niet in pand geven? – 17/05/2002
 • De eigenaar van verloren effecten – 31/05/2002
 • Aansprakelijkheid van bestuurders en beheerders: nieuwe tendensen – 14/06/2002
 • Fiscus is geen kredietinstelling meer – 16/08/2002
 • De onaantastbaarheid van de overheid: een fabel – 23/08/2002
 • Home party-systeem voortaan B.T.W.-vriendelijker – 30/08/2002
 • Coördinatiecentra onder vuur, of is het vuur geblust? – 13/09/2002
 • De concessie van alleenverkoop (1) – 27/09/2002
 • De concessie van alleenverkoop (2) – 04/10/2002
 • De verplichtingen rond de aangifte van nalatenschap – 05/10/2002
 • De milieuvergunning van de N.V. Witwas – 18/10/2002
 • Kosten van onthaal en B.T.W.: een spel van kat en muis – 31/10/2002
 • Improductiviteit en onroerende voorheffing – 15/11/2002
 • De onaantastbaarheid en zwakte van de gemeentebelastingen – 29/11/2002
 • Discriminatie of respect voor gelijkheid bij gemeentebelastingen – 06/12/2002
 • Wat na de ontbinding van de vennootschap? – 14/01/2001
 • De bedrijfsleidersverzekering: pensioenvorming op maat – 26/01/2001
 • Verkoop van onroerend goed met B.T.W. – 16/02/2001
 • Alternatieven met B.T.W. voor de vrijgestelde onroerende verhuur – 02/03/2001
 • De volstortingsplicht van de aandeelhouders – 16/03/2001
 • Denk tweemaal na vooraleer U een erfenis verwerpt – 30/03/2001
 • De reservering van nieuwe activa en de investeringsaftrek – 13/03/2001
 • Een tontine of een beding van aanwas: eigentijdse rechtsfiguren? – 20/04/2001
 • Tak 23-produkten: succes(sie) verzekerd? – 25/05/2001
 • Het handelen van de rechtspersoon – 08/06/2001
 • De intern gefinancierde pensioenbelofte – 15/06/2001
 • Het fiscale regime bij de intern gefinancierde pensioenbelofte – 23/06/2001
 • De populariteit van de groepsverzekering kent zijn gelijke niet – 17/08/2001
 • Onroerend goed onttrekken aan uw vennootschap kan tegen 1 procent registratierecht – 24/08/2001
 • Wie de erfenis heelt, krijgt er niets van toebedeeld – 25/08/2001
 • Euro sluipt ook de wetteksten binnen – 31/08/2001
 • Verplichte boekhouding dwingt vzw’s tot meer transparantie – 05/10/2001
 • Fiscale vervaltermijnen: een gebrek aan billijkheid – 23/11/2001
 • Successierechten betalen met kunst – 08/12/2001
 • Wanneer kan men schuldvorderingen afboeken – 14/12/01
 • De rekening-courantverhouding in de vennootschap – 07/01/2000
 • Vrijstelling successierechten van familiale ondernemingen – 14/01/2000
 • Misbruik van vennootschapsgoederen – 03/02/2000
 • De vastgoedbevak, alternatief voor beleggen in onroerend goed – 18/02/2000
 • De vastgoedbevak, als instrument van reorganisatie – 25/02/2000
 • Inkoop van eigen aandelen: een nuttig beleidsinstrument – 31/03/2000
 • De herkwalificatie van een buitenlands rechtspersoon tot een Belgische – 07/04/2000
 • Aandelen en het huwelijk – 21/04/2000
 • Aandelen en de echtscheiding – 05/05/2000
 • Bezit van onroerend goed in buitenland kan tot dubbele belasting leiden – 19/05/2000
 • De bewaarplicht van de boeken in de onderneming – 25/05/2000
 • De voorwaarden voor een bewijskrachtige computerboekhouding – 16/06/2000
 • Hoe waardeert U aandelen bij een erfenis? – 30/06/2000
 • Kan men nu wel of niet schenken via overschrijving? – 07/07/2000
 • Beperkingen op de overdracht van aandelen – 14/07/2000
 • Bereid U voor op de komst van de fiscus – 25/08/2000
 • De VZW en de aansprakelijkheid van haar beheerders – 08/09/2000
 • Algemene factuurvoorwaarden: beter voorkomen dan genezen – 22/09/2000
 • Voor de NV en de Comm.V.A. ontploft de millenniumbom op 1 juli 2001 – 06/10/2000
 • De verplichting tot deponering van de jaarrekening – 20/10/2000
 • Enkele rechten van de minderheidsaandeelhouder (1) – 03/11/2000
 • De positie van de minderheidsaandeelhouder (2) – 10/11/2000
 • De bescherming van de handelsnaam, vennootschapsnaam en merknaam – 01/12/2000
 • Het zwaard van Damocles boven import- en exportbedrijven – 08/12/2000
 • De ontbinding van een vennootschap, en dan? – 22/12/2000
 • Het statuut van de bestuurder en de behandeling van zijn bezoldigingen – 07/10/1999
 • Certificering van aandelen kan continuïteit in onderneming vrijwaren – 05/11/1999
 • Aanslag op ‘geheime commissielonen’: bewijslast bijgestuurd – 26/11/1999
 • De strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen – 03/12/1999

 

SEMINARIES

 • ‘Uitwisseling van inlichtingen, kaaimantaks en regularisatie, KVABB, Oostkamp, 08/11/2016 + Antwerpen, 26/10/2016
 •  ‘Uitwisseling van inlichtingen, kaaimantaks en regularisatie, BNPPARIBASFORTIS, Gent, 19/10/2016 + Leuven, 25/10/2016 + Turnhout, 06/12/2016
 • ‘De fiscaal aansprakelijke vertegenwoordiger in de praktijk – wat als het misloopt’, Portilog, Antwerpen, 01/03/2012 en 24/05/2012
 • ‘Bankgeheim, witwassen en internationale gegevensuitwisseling’, Fortis BNP Paribas, Brussel, 18/11/2009
 • ‘Fiscale procedure’, KVABB, Leuven, 11/12/2008 + KVABB, Gent, 18/12/2008
 • ‘Detachering’, Universiteit Gent, Gent, 09-10/2008
 •  ‘Akkoorden met de fiscus’, Lessius Hogeschool, Balie Antwerpen, Antwerpen, 28/08/2008
 • ‘Fiscale procedure’, KBAB Antwerpen, 23/10/2007
 • Fiscale procedure, Cursus opleiding Instituut voor Accountants en Belastingconsulenten (IAB), Brussel, 29/09/2007
 • ‘Fiscale rechtspraak’, KVABB, Brugge, 24/10/2006
 • ‘Optimalisatie loon- en personeelskost’, Personnel Managers Club (PMC), 12/10/2006
 • ‘Holdings’, Koninklijke Vereniging van Accountants en Boekhouders van België (KVABB), Antwerpen, 09/03/2006 + Gent, 28/09/2006
 • ‘Fiscale Actualiteit – fiscale fraude en witwassen’, KBAB, Kasterlee, 26/02/2006
 • Fiscale procedure, Cursus opleiding Instituut voor Accountants en Belastingconsulenten (IAB), Brussel, 08/10/2005
 • ‘Fiscaliteit van het roerend vermogen – stand van zaken’, Belgische Kamer van Rekenplichtigen (B.K.R.), RUCA, Antwerpen, 19/03/2005
 • ‘Onderzoeksbevoegdheden van de fiscus’, ING, Antwerpen, 26/11/2009
 • ‘EBA en successierechten”, Studiedagen van Fortis AG, Rumbeke, 19/10/2004 + Lummen, 21/10/2004 + Schilde, 26/10/2004
 • ‘Extra les fiscale amnestie’, de Conferentie, Vlaamse Balie Antwerpen, Antwerpen, 27/05/2004
 • ‘De eenmalige bevrijdende bijdrage’, TV-Programma Geld en Recht, Kanaal Z, 12/04/2004
 • Seminaries over de ‘Eenmalige bevrijdende aangifte’ : Unizo Beveren, 16/03/2004 + Fortis Bank Antwerpen, 22/03/2004 + KBC Eeklo, 23/03/2004 + Bofidi-Revac, 05/05/2004
 • ‘Fiscale procedure’, Opleiding I.E.C. – I.A.B., V.U.B., Brussel, 28/02/2004 + 08/10/2005
 • Telefoonronde (9.30 uur – 12.00 uur) omtrent de Fiscale Amnestie, De Standaard, Brussel, 21/02/2004
 • De strafrechtelijke problematiek van de EBA’, Studiedag Fiscale Amnestie, Universiteit Antwerpen Management School, Antwerpen (UAMS), Antwerpen, 29/01/2004
 • ‘Communicatie met de fiscus’, Master in Tax Law – Universiteit Gent, Outdoor seminar Middelkerke, 05/12/2003
 • ‘Verkoopcontracten voor onroerend goed’, IFE, Radisson SAS, Antwerpen, 07/05/2003
 • ‘Europese akkoord met belasting op buitenlands spaargeld’, Landbouwkrediet, Oostende, 27/03/2003
 • ‘De witwaswetgeving en de Europese spaarfiscaliteit’, Belgische Kamer van Rekenplichtigen, RUCA, Antwerpen, 18/03/2003
 • ‘Onderzoek en controle door douane en B.T.W.’, Lessenreeks C.B.R. ‘Douane en B.T.W. in de internationale handel’, Academiejaar 2002-2003, U.I.A., 06/02/2003
 • ‘De witwaswetgeving onder de loep genomen’, Financial Business Days, Flanders Expo, Gent, 28/11/2002
 • ‘Inkoop van eigen aandelen’, Financial Business Days, Flanders Expo, Gent, 29/11/2001
 • ‘Immobiliën in Vlaanderen & Brussel’, IFE, Radisson SAS, Antwerpen, 25/01/2001
 • ‘De nieuwe fiscale procedure inzake douane en accijnzen’, Gentse Havengemeenschap en Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen, Hoofdzetel BBL, Gent, 07/11/2000
 • ‘De hervorming van de fiscale procedure’, KBC, KBC-gebouw, Brussel, 05/05/1999
 • Gastspreker seminarie ‘Rechten en plichten van de burger’, Master in Tax Management – VLEKHO, Brugge, 04/1998
 • KBAB (Kasterlee), ‘Fiscale rechtspraak’, Kasterlee, jaarlijks van 1995 tot en met 2006
 • LBAB (Antwerpen), ‘Fiscale rechtspraak’, UIA, Antwerpen, jaarlijks van 1995 tot en met 2005