Disclaimer

Deze website, www.vanbelleadvocaten.be, bevat slechts algemene informatie over VAN BELLE FISCALE ADVOCATEN.
VAN BELLE FISCALE ADVOCATEN  sluit alle aansprakelijkheid uit voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die zou voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. Voor juridisch advies kan U steeds contact opnemen met het advocatenkantoor.